3% -

کفکش ۳ اینچ ۲۰ متری فلوتر (تک فاز)

۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ AR – اسب 2/5 – خروجی 3 اینچ – آمپر 9
موارد قابل استفاده آب های تمیز : در داخل استخر – رودخانه – نهر آب – چاه – قنات – مزارع باغ ها و مجموع نقاط آب گرفته که نیاز به تخلیه سریع دارند .

X