کفکش ۲ اینچ ۵۴ متری ساده ( خروجی بالا با قطر ۱۸/۵)

۵,۶۶۰,۰۰۰ تومان

تیپ AR – اسب 3 – خروجی 2 اینچ – آمپر 10

X