7% -

کارواش نیمه صنعتی کزوماکیKUZUMAKI

5,500,000 تومان

کارواش نیمه صنعتی کزوماکیKUZUMAKI

کارواش نیمه صنعتی

۱۱۰ بار

۲۲۰ ولت

وزن ۱۳ کیلو

آبدهی ۷ لیتر در دقیقه

X