4% -

موتور برق۶/۵کیلووات استارتی poter

24,000,000 تومان

توان خروجی
۶.۵کیلووات
اسب بخار
۱۵ اسب بخار
نوع استارت
استارتی
سوخت مصرفی
بنزین
تعدادفاز
تک فاز
نوع موتور
تک سیلندر ۴ زمانه
X