5% -

موتوربرق ۷ کیلووات استارتی مدل CNB8000E

32,091,000 تومان

کیلووات : ۷.0KW-7.5KW

آمپر : ۳۱.۸A

X