7% -

منبع تحت فشار ۶۰لیتری ساده wates

3,720,000 تومان

مشخصات، ابعاد و قیمت منبع تحت فشار ۶۰ لیتری بدون درجه واتس – wates با تیوپ ایتالیایی S.E.F.A. این منبع تحت فشار در دو مدل ۱۰ و ۱۶ بار و درجه دارد و بدون درجه موجود است.

X