5% -

شناور ۱۸۰ متری ۱.۱/۴ CNB مدل ۴SDM3/26-2.2-[180M]1.1/4”

10,146,000 تومان

قدرت اسب : ۳ اسب

متراژ کابل : ۲ متر کابل

آبدهی : ۳ مترمکعب

X