5% -

شناور ۱ اینج ۱۰۰ متری کله برنج CNB مدل ۴SKM150-1.1[100M]1

6,640,000 تومان

دسته:

قدرت اسب :۱/۵

متراژ کابل : ۱۰ متر کابل

آبدهی : ۱/۵ مترمکعب

X