4% -

سم پاش پشتی موتوری لانسی PK

5,500,000 تومان

سم پاش پشتی موتوری لانسی PK

سم پاش دو زمانه

همراه با ۳ عدد سر لانس

قدرت پاشش از سر لانس ۸ متر

مخزن ۲۰ لیتر

X