رابط شلنگ مه پاش

ابط شیلنگ مه پاش فیتینگی بدون سوراخ
این مدل از رابط شیلنگ مه پاش فیتینگی جهت وصل کردن دو شیلنگ فیتینگی مه پاش پلی آمید ( نایلونی ) به یکدیگر استفاده میشود.
استفاده از این رابط ها بسیار ساده است. وقتی شیلنگ به سمت رابط فشار داده میشود، شیلنگ به راحتی داخل رابط قفل میشود.
در گلخانه ها ، رستورانها ، کافه ها و دیگر محیط هایی که ظاهر مه پاش از اهمیت بالایی برخوردار است برای زیبایی کار از این نوع رابط ها استفاده میشود که در مقایسه با شیلنگ ها و رابط های صنعتی شکیل تر هستند.

X