11% -

اسپرینکلر ۳/۴ تمام دور پلاستیکی بهکو

165,000 تومان

ناموجود

آبپاش کشاورزی پلیمری ضربه ای

– آبپاش کشاورزی پلاستیکی تمام دور –

ورودی ۳/۴ اینچ نر – دارای نازل های متنوع –

فشار کارکرد : ۲ تا ۴/۵ بار –

شعاع پاشش : ۱۳ تا ۱۷ متر –

آبدهی : ۷۲۵ تا ۲۵۰۰ لیتر در ساعت بهترین تجهیزات آبیاری

X