6% -

لیترشمار ۲ اینچ مکانیکی

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اندازه ورودی: 1.5 ” و 1 اینچ
رقم شمارش: 4 رقم (برگشت به 0) ، 8 رقم (تجمع).
جریان: 10 ~ 180L / min
نوع: سری 800 C متر
نرخ جریان: 30-60 لیتر در دقیقه
توتالایزر: 0-999999 لیتر
دقت: 1٪
جنس بدنه: آلومینیوم
فشار حداکثر: 50 PSI / 3 Bar
رسانه های کاربردی: نفت سفید ، دیزل ، بنزین
کل لیتر 7 رقمی

X