6% -

نازل سرخط مه پاش fn تایوان

۸۰,۰۰۰ تومان

سر خط مه پاش وسیله ای است که به ابتدای پمپ مه پاش وصل میشود .
و شما میتوانید شلنگ اتصال را به پمپ متصل نمایید
این محصول ساخت ایتالیا است و طول عمر بالاییدارد
اجزای سر خط مه پاش
این محصول یک سر دارای رزوه و سر دیگر شلنگ به صورت کوبلینگ اتصال داده میشود.
جنس سر خط مه پاش از استیل است .بر روی این قطعه هیچ نازلی وصل نمیشود

X