5% -

کفکش ۲ اینچ ۵۴ متری ساده (تک فاز)آریا پمپ

۱۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان

تیپ AR – اسب 3 – خروجی 2 اینچ – آمپر 10
موارد قابل استفاده آب های تمیز : در داخل استخر – رودخانه – نهر آب – چاه – قنات و جهت آبرسانی به اسپرینکلر های آبیاری بارانی- آب نما – فواره و مجموع نقاط آب گرفته که نیاز به تخلیه سریع دارند .

X