کلرزن خطی ایمکس EMAUX / سیستم کلرزنی اتوماتیک

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کلرزن خطی ایماکس EMAUX با توجه به تنوع ظرفیت های مختلفی که دارند،
می توانند برای انواع جکوزی ها، استخر های خصوصی و عمومی و نیز سیستم های تصفیه و گندزدایی آب مورد استفاده قرار گیرند.
برای استفاده از این دستگاه ها کافی است تا قرص کلر با سایز مناسب را در داخل آنها قرار داده
و با تنظیم میزان خروجی مورد نیاز، نسبت به ضدعفونی اقدام شود.
روش کار کرد کلرزن خطی ایماکس EMAUX ، به این صورت است
که قرص کلر را با توجه به اندازه دستگاه مناسب با حجم استخر در مخزن کلر زن گذاشته شده و در مسیر لوله کشی برگشت آب تصفیه شده به استخر،
بعد از فیلتر و یا بعد از مبدل قرار می گیرند که با توجه به درجه روی دستگاه نیز می توان تا حدودی مقدار کلر خروجی را کنترل کرد.
در هر صورت، این دستگاه ها می بایست به عنوان آخرین تجهیزات موجود در مدار تصفیه استخر،

در انبار موجود نمی باشد

X