2% -

کفکش ۳ اینچ ۴۰ متری فلوتر (تک فاز)

۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۳۰,۰۰۰ تومان

تیپ AR – اسب 3 – خروجی 3 اینچ – آمپر 12
موارد قابل استفاده آب های تمیز : در داخل استخر – رودخانه – نهر آب – چاه – قنات – مزارع باغ ها و مجموع نقاط آب گرفته که نیاز به تخلیه سریع دارند .

X