5% -

کفکش ۳ اینچ ۱۲ متری فلوتر (تک فاز)آریا پمپ

۱۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

تیپ AR – اسب 1/5 – خروجی 3 اینچ – آمپر 7
موارد قابل استفاده آب های تمیز : در داخل استخر – رودخانه – نهر آب – چاه – قنات – مزارع باغ ها و مجموع نقاط آب گرفته که نیاز به تخلیه سریع دارند .

X