2% -

کفکش ۳ اینچ ۱۲ متری ساده (تک فاز)

۴,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان

تیپ AR – اسب 1/5 – خروجی 3 اینچ – آمپر 7
موارد قابل استفاده آب های تمیز : در داخل – رودخانه – نهر آب – چاه – قنات – مزارع – باغ ها و مجموع نقاط آب گرفته که نیاز به تخلیه سریع دارند .

X