کفکش ۲ اینچ ۳۰ متری ساده

۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان

تیپ AR – اسب 1/5- خروجی 2 اینچ – آمپر 6
موارد قابل استفاده آب های تمیز : در داخل استخر – رودخانه – نهر آب – چاه – قنات و جهت آبرسانی به اسپرینکلر های آبیاری بارانی- آب نما – فواره و مجموع نقاط آب گرفته که نیاز به تخلیه سریع دارند .

X