3% -

کفکش ۱/۴ ۱ اینچ ۶۰ متری آریا پمپ

۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تیپ AR – اسب 2/2 – خروجی 1/4 1″ – آمپر 10|
موارد قابل استفاده برای آب های تمیز : در داخل استخر ، رودخانه ، نهر آب ، چاه ، قنات و جهت آبرسانی به اسپرینکلر های آبیاری بارانی ، آب نما و مجموع نقاط آب گرفته که نیاز به تخیله سریع دارند .

X