کاسکید ۱/۴ ۱ اینچ استیل خارجی (کپی)

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

در طراحی آبنما های حجمی و یا ایجاد حجم آب می توان گفت یکی از مناسب ترین انتخاب ها نازل کاسکید می باشد که جزء پرمصرف ترین نازل ها هم به شمار می آید . نازل های کاسکید می توانند مخروطی از آب و هوا به صورت یک حجم کفی شکل با تداعی شکل جوشش همراه با فوران آب را ایجاد کنند. نازل های کاسکید بیشتر به صورت گروهی نصب می شوند که با استفاده از این نازل ها می توان نشاط را در محیط پیرامون به نمایش گذاشت . نوع ایجاد حجمی آب توسط نازل کاسکید، نظر طراحان آبنما را برای انتخاب ابن نازل جهت ایجاد نماهای حجمی آب همراه با صدای دلنشین و جوشش آب، به خود جلب کرده است و بیشترین استفاده را در آبنما های ساده و آبنما های حجمی شکل دارد.

X