پکیج تصفیه آب استخر

پکیج تصفیه آب استخر از تجهیزات استخری اساسی می باشد. با استفاده از پکیج تصفیه آب استخر علاوه بر به گردش درآوردن آب استخر ، آلودگی های آب را هم می توان جداسازی نمود. در غیر این صورت اب بصورت راکد باقی خواهد ماند و به سرعت الوده می شود. بطور کلی پکیج تصفیه آب استخر ها در سه نوع Tpaks ، پکیج دفنی پکیج سطحی طراحی و ساخته شده اند که هر یک از آنها کاربری خاص خود را دارند.

X