پکیج تصفیه آب استخر هایوارد سری PERFLEX

پکیج تصفیه آب استخر از تجهیزات استخری اساسی می باشد.
با استفاده از پکیج تصفیه آب استخر علاوه بر به گردش درآوردن آب استخر ، آلودگی های آب را هم می توان جداسازی نمود.
در غیر این صورت اب بصورت راکد باقی خواهد ماند و به سرعت الوده می شود.
بطور کلی پکیج تصفیه آب استخر ها در سه نوع Tpaks ، پکیج دفنی پکیج سطحی طراحی و ساخته شده اند که هر یک از آنها کاربری خاص خود را دارند

X