3% -

پمپ مه پاش ۱۱۰ بار کوبله فابریک ایتالیایی برتولینی

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پمپ مه پاش 110 بار ایتالیایی
پمپ مه پاش صنعتی ایتالیا 110 بار که شما میتوانید برای 100 نازل از آن استفاده کنید
پمپ مه پاش 110 بار 11 لیتر بار .در بین کارواشهای موجود بازار تنها پمپ است .
پمپ مه پاش 110 بار 11 لیتر بار. موتور3 اسب 1450 دور است که شما میتوانید حتی از موتور تکفاز هم استفاده کنید.

X