پمپ مه پاش فیدک ۱۲۰ بار

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پمپ مه پاش صنعتی ایتالیا 100 بار که شما میتوانید برای 60نازل از آن استفاده کنید

پمپ مه پاش 100 بار 6 لیتر بار پمپاک در بین کارواشهای موجود بازار تنها پمپ است که 6 ماه گارانتی دارد.

پمپ مه پاش 100 بار 6 لیتر بار پمپاکبا موتور1 اسب 1450 دور است که شما میتوانید حتی از موتور تکفاز هم استفاده کنید.

X