پمپ جت جکوزی پنتاکس

  1. جنس بدنه و پروانه پمپ جت جکوزی خانگی پنتاکس به ترتیب از چدن و برنز می باشد
  2. کلیه پمپ جت جکوزی خانگی پنتاکس از نوع سه فاز می باشند.
  3. شفت از جنس استیل و آب بانید با سیل مکانیکی می باشد.
  4. الکتروپمپ زمینی مونوبلاک پنتاکس برای پمپ جت جکوزی خانگی پنتاکس بسیار مناسب می باشد.
X