پایه نازل مه پاش fn تایوان ۳۰ میکرون

55,000 تومان

پایه نازل ایتالیایی قسمت مهمی از سیستم اطفا حریق است. انتخاب پایه نازل ایتالیایی برای استفاده توسط بخش باید به تاکتیک ها و عملکرد مورد نیاز بستگی داشته باشد. قبل از تصمیم گیری باید تصمیم بگیرید که می خواهید نازل شما چه کاری انجام دهد
پایه نازل ایتالیایی برای کمک به اطفای حریق با بدست آوردن مقدار مناسب آب ، به شکل مناسب و در مکان مناسب طراحی شده اند

X