هیتر سونا خشک ایمکس بدون تابلو

این سه مدل ارائه شده برای فضاهای 9 تا 25 مترمکعبی مناسب است.
بدنه هیتر سونا خشک ایمکس تمام استیل است.
در انتخاب نوع مدل باید به خصوصی یا عمومی بودن سونا دقت نمود.
این هیتر سوناها ۳ فاز هستند.
دارای قدرت 10.5 تا 16.5 کیلووات می باشد

X