نخ علف زن

از قطر 2/5 الی 3/5 میلیمترو در طولهای مختلف
مقاوم در برابر پارگی و خراشیدگی و مناسب کارهای حرفه ای
30% دوام بیشتر نسبت به نخ های مرسوم

X