10% -

نازل نمکدانی ۱/۲ برنجی ابکاری شده

۹۰,۰۰۰ تومان

نازل نمکدانی از چندین خروجی آب تشکیل شده است در صورت همراه شدن با نور سفید یا رنگی اثری زیباتر را پدید می آورد.
نازل نمکدانی جهت استفاده در حوض ها و آبنماهای دکوراتیو خانگی و همچنین فضای باز کاربرد دارد.

X