11% -

نازل پفکی (فوم) ۱/۲ ۱

۸۰۰,۰۰۰ تومان

با مخلوط شدن هوا با آب حباب های کوچک به هم چسبیده توسط نازل فوم تولید می شود که باعث ایجاد حجم بیشتر در شکل خروجی نازل با مصرف آب کمتر میشود. یک نازل فوم جلوه های بصری زیبا و متفاوت با محیط پیرامون ارائه می دهدو در هنگام خروج حبابهای کوچک از دهانه نازل یک ستونی زیبای از فوم با جنب و جوشش زیاد در برابر شما به نمایش می گذارد. این حبابهای کوچک در هنگام سقوط آب مانع از پخش شدن قطرات آب به اطراف در هنگام تماس با سطح زمین و یا سطح آب میشود . در طراحی آبنما های حجمی و یا ایجاد حجم آب می توان از نازل فوم نیز استفاده نمایید . این نازل جزء گروه پرمصرف ترین نازل ها هم به شمار می آید .نوع ایجاد حجمی و تولید فوم توسط این نازل محبوبیت خود را در بین معماران برای استفاده درفضاهای داخلی و بیرونی و یا کلاسیک و یا مدرن به خود جلب کرده است نازل های فوم بیشتر به صورت گروهی نصب می گردد و بیشترین استفاده را در آبنما های ساده و آبنما های حجمی شکل و آبنما های کف خشک را دارد.

X