6% -

نازل زانویی مه پاش fn تایوان

۸۵,۰۰۰ تومان

زانویی مه پاش در زمانی که سیستم مه پاش به صورت L نصب می شود به کار برده می شود. جنس این پایه ها از برنج با آبکاری کروم می باشد که به هیچ عنوان دچار زنگ زدگی نمی گردد. از آنجا که سیستم های آبیاری در تماس مستقیم با آب هستند این ویژگی یک مزیت عالی برای این اتصالات به شمار می رود.

X