18% -

نازل ته خط مه پاش fn تایوان

۷۰,۰۰۰ تومان

ته خط مه پاش ایتالیایی وسیله ای است که انتهای خط مه پاش بسته شده و از ریختن آب جلو گیری میکند.
جنس این محصول از استیل است و ته خط مه پاش ایتالیایی داری یک سوراخ برای نصب نازل مه پاش است.

X