موتور برق Tsj 5500E

توان خروجی 5 kw
چهار زمانه
dc
w220
خروجی220
سیم پیچی صددرصد مس
چرخ و دسته دار
هندل و استارت

دسته:
X