علف زن دوشی HP 3651

قدرت …………………………1/85 کیلو وات
سرعت آزاد………………9000 دور در دقیقه
حجم مخزن سوخت………..900 میلی متر
ظرفیت سیلندر ……………50/8سی سی

X