شمشاد زن چای turbo 750

تیغه استاندارد ………………. 75 سانتی متر
قدرت ………………………………1اسب بخار
حجم مخزن سوخت ……… 24/5 سی سی
نسبت بنزین به روغن……..1به 40
ظرفیت سیلندر ……………0/33 لیتر

X