سیلیس ایمکس

مزایای استفاده از سیلیس کریستالی ایمکس:
کاهش 30 درصد از آب در هنگام عملیات بک واش(Backwash)
کاهش میزان مصرف انرژی با توجه به کوتاه تر شدن زمان بک واش(Backwash)
افزایش طول عمر کارکرد نسبت به سیلیس معمولی با توجه به بالاتر بودن میزان مقاومت سیلیس های کریستالی در برابر ساییدگی که مانع از شکست آسان آن ها می گردد.
حذف آلودگی های ریزتر نسبت به سیستم هایی که از سیلیس معمولی استفاده می شود.
سیلیس دانه کریستالی ایمکس جهت فیلتر شنی در سه سایز با اندازه ذرات 0.5 تا 0.8 میلی متر (ریز)، 1 تا 2 میلی متر (متوسط) و 3 تا 4 میلی متر (درشت) در بسته های 25 کیلو گرمی می باشد.

X