سمپاش زنبه ای

سمپاش زنبه ای از کوبله شدن پمپ سمپاش با یک موتور ( الکتریکی،احتراقی) بر روی شاسی زنبه ای ساخته می شود.
پمپ های این مدل از سمپاش ها تا ۹۰ بار می تواند باشد که متناسب با پمپ، موتور نیز انتخاب می شود.
این دستگاه قابلیت کار بر روی اتومبیل مخزن دار ویا مکش از داخل لوله را دارا می باشد.
این دستگا ه جهت سمپاشی انواع، باغ ها ،مزارع،گلخانه های متوسط و نیمه مکانیزه مناسب می باشد.

موتور:
در ساخت سمپاش زنبه از دو نوع موتور الکتریکی و موتور احتراقی استفاده می شود.
موتور الکتریکی: معمولا از یک الکتروموتور تکفاز ۱۴۰۰ دور با توان ۲ تا ۷٫۵ اسب بخار استفاده می شود.
توضیح: با کوچک یا بزرگ کردن فولی الکتروموتور دور مورد استفاده پمپ سمپاش را به وجود اورد.

X