4% -

استرینر پلاستیکی

۴۸۰,۰۰۰ تومان

از استرینر برای جلوگیری از ورود املاح به پمپ استفاده می شود.
عدم وجود استرینر باعث آسیب رسیدن به پره های پمپ شده در نتیجه راندمان کاری پمپ را کاهش داده و از عمر آن می کاهد.

X